Wanneer Mediation

 

Mediation kan op vele terreinen worden toegepast.

 

Denk bijvoorbeeld aan onderstaande situaties die vragen om een oplossing van het geschil:

- Je wilt scheiden

- Jullie ouderschapsplan moet worden herzien

- Je bent het oneens met de verbouwplannen van de buren

- Je hebt een conflict met je baas of werknemer, een collega of patiënt

- De samenwerking binnen het team (op school of werkvloer) laat te wensen over

- Er is een conflict binnen het onderwijs (denk aan: docent-leerling, ouder-docent, bestuur-ouder)

- Er is een conflict met betrekking tot de toekomst van het familiebedrijf

- Er is onenigheid ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap

- Je bent het oneens met de buren over de plaatsing van een schuurtje in de tuin

- Broer en zus spreken elkaar al tijden niet meer en lijden daaronder

- De gemeente wil een vergunning verlenen, maar stuit op verzet van een buurtcomité

 

 

 

Kort samengevat kunt u voor onderstaande mediations bij mij terecht

 

• (Echt)scheiding, inclusief alimentatie berekening, ouderschapsplan etc.

 

• Familiekwesties, niet meer met elkaar praten of ruzie bij de verdeling van de nalatenschap

 

• Conflicten op het werk, werknemers onderling, werkgever - werknemer, binnen het team

 

• Burenruzies en vele andere conflicten

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.