Wie is mr. H.H.Th. (Riek) Nauta?

 

Mijn naam is Riek Nauta en ik werk als MfN-registermediator.

Ik ben geboren in Reduzum en moeder van drie volwassen kinderen.

Ik heb in Groningen rechten (privaatrecht) gestudeerd en veel affiniteit met de notariële wereld.

Zo waren zowel mijn vader, mijn man als mijn schoonvader notaris.

 

In 1983 ben ik begonnen als docent privaat- en publiekrecht. Daarnaast heb ik ruim 20 jaar

ervaring als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand en ken daardoor diverse

gemeenten van binnenuit. Ook heb ik ervaring opgedaan in het bedrijfsleven.

Naast dit alles heb ik vele bestuursfuncties, zowel lokaal als landelijk.

 

Men noemt mij vaak een mensenmens omdat mijn sterke kant is dat ik mensen weet te

verbinden. Ik mag graag mensen helpen hun eigen keuzes te maken. En bij mediation draait

het erom dat u zelf het probleem oplost samen met de persoon waarmee u het conflict heeft.

De onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. In die hoedanigheid breng ik de

communicatie tussen u weer op gang, begeleid ik de gesprekken en bewaak ik het proces.

 

Ik ben werkzaam als mediator voor familiezaken en in arbeidsgeschillen.
Mijn werkgebied omvat het noorden van Nederland. Op verzoek ook daarbuiten.

 

De mediations kunnen ook in het Fries, Duits of Engels plaatsvinden.

Mocht overdag een probleem voor u zijn, dan kunt u ook 's avonds of in het weekend bij mij terecht.
Het tarief is voor alle uren gelijk.

 

Ik ben MfN-registermediator en heb de specialisaties Familie Mediator en Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond.

Als MfN-registermediator sta ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket en kan ik, als u daarvoor in
aanmerking komt, voor u een toevoeging regelen (zie bij kosten). Naast de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) ben ik lid van de
Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de NMv-Noord en de VAN (Vereninging Arbeidsmediators Nederland).

Ik heb in al de jaren een groot netwerk opgebouwd en heb een groot aantal deskundigen om mij heen.

Denk daarbij aan specialisten op het gebied van fiscale zaken, notariaat, advocatuur, accountancy en hypotheekadvies.

Ook werk ik bij echtscheiding zo nodig samen met een kindercoach.

 

Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van mens en organisatie word ik meestal benaderd voor arbeidsgeschillen,
(echt)scheidingen, ouderschapsplannen, omgangsregelingen, (kinder) alimentatie, problemen binnen teams, familiekwesties
en burenruzies.

 

 

 

 

                                             Het logo van Nauta Mediator geeft aan dat er samen wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk doel.

                                             Het logo is een ontwerp van beeldend kunstenaar Carlina Nauta.

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.