Mediation & Sport

 

Optimaal presteren kan alleen onder optimale omstandigheden.

 

Voor het beste resultaat is ook voor de sporter diens 'werkomstandigheden' van groot belang!
Ook hier biedt mediation uitkomst als er problemen zijn.

 

De sportwereld is – met haar specifieke gebruiken, waarden en normen en door de veelvuldig voorkomende wederzijdse afhankelijkheid – niet gebaat bij tijdrovende en doorgaans kostbare juridische procedures.

In een procedure lijden partijen namelijk voortdurend balverlies waardoor wedstrijden, ego’s en geld verloren gaan.

En in de sport wil je toch vooral graag ‘aan de bal blijven’.

 

Bij mediation heb je geen verliezers, maar alleen winnaars nu partijen zelf de uitkomst bepalen.
Dat maakt mediation zeer geschikt is voor sport, sporters en coaches en in toenemende mate ook verenigingsbesturen.

Bovendien is sport als zodanig niet bijzonder groot in Nederland, met als gevolg dat je elkaar vroeg of laat weer tegenkomt en mogelijk nodig hebt. Een procedure, of nog erger het niet uitspreken van conflicten, verstoort iedere relatie.

 

De sportwereld is dus gebaat bij mediations. Misschien nog wel meer dan andere branches. Zoals bekend is deze methode sneller, goedkoper, zeker effectiever en minder stressvol dan een juridische procedure.

 

Zo kunnen sportbonden in hun statuten, overeenkomsten en of reglementen specifieke regelingen opnemen voor mediation met betrekking tot sportgeschillen  De vrijwilligheid berust dan op het feit dat partijen de overeenkomst, met daarin opgenomen de mediationclausule, zelf ondertekenen en in die zin dus zelf kiezen voor mediation bij conflicten. Mocht de mediation niet slagen, dan staat de weg naar de rechter altijd nog open.

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.