Kinderalimentatie

 

NB Sinds 1 januari 2015 is de aftrek van de kinderalimentatie komen te vervallen.

 

Bij een scheiding mogen partijen in principe zelf bepalen hoe hoog de alimentatie wordt. Dit geldt niet alleen voor kinderalimentatie maar ook voor partneralimentatie. In de praktijk blijkt echter dat partijen geen flauw idee hebben hoe hoog

de alimentatie zou moeten zijn en welke hoogte van de alimentatie voor allebei redelijk en rechtvaardig is. Een bekende norm zijn de zogenaamde Trema-normen die ook in de rechtspraak worden gehanteerd voor het uitrekenen van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Hierover zal ik u graag inlichten.

 

Voor kinderalimentatie bestaat echter wel de wettelijke verplichting dat ouders verplicht zijn naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen, totdat zij de 21-jarige leeftijd hebben bereikt. De onderhoudsplicht van de ouders vloeit voort uit het recht zelf hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Voor de zogenaamde jongmeerderjarige kinderen van 18 tot 21 jaar moet er alleen door de ouders een bijdrage betaald worden in de kosten van levensonderhoud en studie als het kind niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Het betalen van kinderalimentatie is een wettelijke verplichting indien het kind behoefte heeft aan een bijdrage in zijn of haar kosten van levensonderhoud en studie (het kind heeft een financiële bijdrage nodig) en de ouder draagkracht heeft (de ouder kan kinderalimentatie betalen). Voor stiefkinderen bestaat er een onderhoudsverplichting tot aan de scheiding.

Let wel dat afwijkende afspraken die in onderling overleg door de ouders worden gemaakt en waarbij minder kinderalimentatie wordt afgesproken, mogelijk niet geaccepteerd worden door de rechtbank. De rechter kan gemaakte afspraken, zoals het wel kunnen maar niet of minder betalen of een regeling van afkoop van kinderalimentatie, negeren.

 

De hoogte van de alimentatie (boven de norm) is aan partijen vrij om te bepalen. Dit is immers de zelfbeschikking van partijen, een kenmerk van mediation.

 

De minister van Justitie stelt jaarlijks een indexeringspercentage vast waarmee de alimentatie per 1 januari stijgt: de wettelijke indexering. De wettelijke indexering kan voor kinderen niet worden uitgesloten, maar er kan wel een hogere jaarlijkse indexering worden afgesproken. Dit indexeringspercentage wordt ieder jaar gepubliceerd op mijn website onder het kopje Actueel.

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.