Exit mediation

 

Wettelijk ontslagrecht kent twee routes:

 

1. In geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet er toestemming voor opzegging
    van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd aan het
UWV
2. In geval van persoonlijke omstandigheden (bijv. disfunctioneren) moet er ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden

    gevraagd aan de kantonrechter

 

Maar het staat partijen ook vrij om onderling in een vaststellingsovereenkomst te bepalen op welke wijze en
onder welke voorwaarden men de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

Dit alles met behoud van een WW uitkering voor de werknemer.

 

Deze vaststellingsovereenkomst is het resultaat van het exit mediation traject.

 

Tijdens de exit mediation is de mediator de procesleider.
Onder leiding van de mediator gaan partijen, in de regel vergezeld van hun adviseurs/advocaten, samen de onderhandelingen
voeren.

Tijdens deze onderhandelingen komen vele punten aanbod, zoals einddatum, opzegtermijn, opzeg datum, hersteld datum,  loondoorbetaling, vrijstelling van werk, vakantietoeslag, vakantiedagen, finale kwijting, concurrentiebeding/relatiebeding, goed
getuigschrift, maar ook een eventuele vergoeding naast de transitievergoeding.

Deze exit mediation sessie wordt in de regel in één dagdeel afgerond.
Hierna maakt de mediator de vaststellingsovereenkomst op, die door partijen en hun deskundigen wordt beoordeeld.
Vervolgens wordt op korte termijn deze vaststellingsovereenkomst getekend.

 

Let wel:

Mochten partijen er in de exit mediation toch niet uitkomen, dan staat altijd de weg naar de rechter of het UWV nog open.

Bedenk echter dat die weg een (veel) langere weg is en dat van die uitspraken altijd hoger beroep en cassatie mogelijk is.

Als partijen graag om hun eigen motiverende redenen (denk aan de werkgever die rust in zijn onderneming wil en denk aan de werknemer die nu eindelijk zekerheid over zijn toekomst wil) snel duidelijkheid wensen, dan geniet de weg via exit mediation zeker de voorkeur!

 

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.