Welkom op de site van Riek Nauta

Rechtbankmediator, arbeidsmediator en familiemediator

Uw mediator in Heerenveen, Friesland en wijde omgeving

 

Problemen op de werkvloer, met collega’s, met uw partner, binnen de familie of met de buren…..

Het komt allemaal voor. Wie herkent ze niet!

Zie voor het laatste nieuws op mediationgebied actueel.

 

Vaak komen mensen onderling tot een oplossing, maar soms loopt een onenigheid zo hoog op dat een oplossing niet meer mogelijk lijkt.

En toch kan het......Daarvoor zijn professionele bemiddelaars, die jou hierin kunnen begeleiden, die optreden als procesbegeleider.

Ook wel mediator of bemiddelaar genoemd. Onder leiding van zo'n mediator werken partijen gezamenlijk aan het doel,

de oplossing van het conflict!

 

Ik, mr. H.H.Th. (Riek) Nauta, ben zo'n mediator en als u een dergelijk conflict heeft

of mensen kent die mijn hulp kunnen gebruiken, dan help ik graag.

Zoekt u een mediator in Friesland (en omgeving)? Neem dan contact op met mij.

 

Mijn specialisaties zijn arbeidsmediation en familiemediation.

Mijn werkgebied omvat het Noorden van Nederland.

 

De mediations kunnen ook in het Fries, Duits of Engels plaatsvinden.

Mocht overdag een probleem voor u zijn, dan kunt u ook in de avonduren bij mij terecht.
Op verzoek kan de mediation in het weekend plaatsvinden.

Het tarief blijft gelijk voor mediations in de avonduren en in het weekend.

 

 

De mediators waar de overheid (Rechtbanken, Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket) mee werkt moeten

MfN-registermediator zijn.

Ik ben ingeschreven als MfN-registermediator (Mediatorsfederatie Nederland, voorheen NMI) en heb de specialisaties Familiemediaton

en Arbeidsmediation met goed gevolg afgerond. Als MfN-registermediator sta ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en het
Juridisch Loket en kan ik, als u daarvoor in aanmerking komt, voor u een toevoeging regelen (zie verder bij kosten). Verder ben ik lid

van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de NMv-Noord en de VAN (Vereniging Arbeidsmediators Nederland). In mijn netwerk
heb ik meerdere specialisten op bijvoorbeeld het gebied van fiscale zaken, notariaat, advocatuur, accountancy en hypotheekadvies.
Ook werk ik bij echtscheiding zo nodig samen met een kindercoach.

 

Meer weten? Neem contact op!

 

 

 

 

 

                                             Het logo van Nauta Mediator geeft aan dat er samen wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk doel.

                                             Het logo is een ontwerp van beeldend kunstenaar Carlina Nauta.

 

 

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.